top of page

Full inspektion av lagringstank

En fullständig lagringstankinspektion görs i enlighet med internationella standarder, såsom EEMUA-159 och API-653, för att säkerställa driftkvaliteten på era tankar. Alla slutliga inspektionsrapporter granskas och godkänns av en certifierad inspektör.

Detta inspektionspaket består av ultraljud NDT-mätningar, en fullständig visuell inspektion och deformationsanalys med hjälp av LIDAR-skanner och vår egen programvara.

bottom of page