top of page

3D modeller

Genom att skapa 3D-punktmolnmodeller av inspekterade objekt ökar vi inspektionernas repeterbarhet, vilket innebär att vi nu enkelt kan återvända och kontrollera specifika områden snabbt och exakt. Detta i sin tur gör det möjligt för oss att övervaka förändringar över tid och ge er en god uppfattning om objektets tillstånd.

bottom of page