top of page

Rapportering i 3D Inspect Cloud Portal

Fullt digitaliserad rapportering kan ges enligt internationell standard eller skräddarsys för klientens behov. Både 2D och 3D inspektionsdata kan inkorporeras i rapporten.

bottom of page