top of page

Skikttjockleksmätning 

Vår drönare kan nu mäta tjockleken på färglager och därmed bedöma slitaget på den belagda ytan.

Genom att använda en Coating Thickness Gauge Scan Probe kan vi nu göra individuella avläsningar av torrfilmstjocklek - utan att skada beläggningen.

bottom of page